HISTORIA KONKURSU

Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 2004 roku. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem była redakcja czasopisma "Czysta Energia" i początkowo nosiło nazwę "Promotor Energetyki Odnawialnej", było odpowiedzią na potrzebę uhonorowania osób lub instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali ogólnokrajowej, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, poprawiających stan środowiska w Polsce, oraz rozpowszechniają i wspierają takie przedsięwzięcia.

W związku ze zmianami zachodzącymi w sektorze OZE, co wiązało się także z przekształceniem czasopisma "Czysta Energia" w czasopismo "Energia i Recykling", a także ze względu na potrzebę rozszerzenia zakresu tematycznego inicjatywy, w 2017 roku nazwa konkursu została zmieniona na "Promotor Czystej Energii". Tym samym Konkurs stał się dostępny dla większego grona odbiorców. W obecnej formule Konkursu nagradzane są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz szeroko rozumiane inicjatywy związane z ochroną klimatu oraz powietrza, a także kampanie edukacyjne i inwestycje prowadzone w tym zakresie.

O KONKURSIE


Celem konkursu Promotor Czystej Energii jest uhonorowanie osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także jednostek prowadzących działania edukacyjne lub inwestycyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Konkurs promuje i wspiera osoby, których działania wywarły wyraźny pozytywny wpływ na rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii w Polsce, a także działania edukacyjne i inwestycje, wyróżniające się innowacyjnością, atrakcyjnością, zastosowaniem nietypowych rozwiązań, osiągających najwyższe efekty ekologiczne w tematyce szeroko rozumianej czystej energii.REGULAMIN


OSOBOWOŚĆ – nagradzane są osoby działające na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na ochronę powietrza w skali ogólnokrajowej, osoby, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rozpowszechniają i wspierają takie przedsięwzięcia.


KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA – nagradzane są działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu ochronę i poprawę jakości powietrza, efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, oraz zastosowanie przyjaznych dla środowiska form transportu.


INWESTYCJA – nagradzane są najlepsze inwestycje w zakresie szeroko rozumianej ochrony powietrza. Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje całkowicie zakończone (oddane do użytku) do końca roku 2020 lub te, w których zakończony został do końca roku 2020 etap inwestycji wyraźnie określony w dokumentacji realizacji inwestycji.

KATEGORIE

POBIERZ FORMULARZ OSOBOWOŚĆ
POBIERZ FORMULARZ KAMPANIA
POBIERZ FORMULARZ INWESTYCJA

TEMATYKA EDYCJI: CZYSTE POWIETRZE

Wybierz...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.

ORGANIZATOR:

Image

LAUREACI 2023

KATEGORIA: INWESTYCJE


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie produkuje i dostarcza ciepło systemowe na terenie Gniezna i Pobiedzisk. Działania inwestycyjne przedsiębiorstwa od dłuższego czasu skoncentrowane są na poprawie sprawności eksploatowanych systemów oraz na poprawie efektywności wytwarzania ciepła systemowego. Firma dąży do ochrony środowiska naturalnego poprzez modernizację istniejącego systemu ciepłowniczego,
jak i wdrażanie technologii produkcji ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii oraz kogenerację (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej
i cieplnej). PEC Gniezno ciągle podnosi swoje standardy w zakresie obsługi klientów, marketingu, komunikacji oraz technologii, która musi być dostosowywana do zmieniających się wymogów w zakresie ekologii.
Aby z jednej strony możliwie najlepiej chronić środowisko naturalne,
a z drugiej strony ograniczać koszty energii, które muszą ponosić jej odbiorcy, przedsiębiorstwo stara się ciągle zwiększać efektywność energetyczną stosowanych urządzeń.

KATEGORIA: KAMPANIA

EDUKACYJNO-INFORMACYJNA

Izbę Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego nagrodzono za wspieranie przedsiębiorstw ciepłowniczych w ich długofalowych planach, a także dbanie o integrację wytwórców i dostawców ciepła systemowego.
Izba zrzesza ponad 240 członków o różnej wielkości i strukturze. Głównym celem działalności Izby jest budowanie standardów ciepłownictwa poprzez m.in. projektowanie regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa w interesie odbiorców, określanie standardów technicznych i ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej
oraz budowanie modeli zarządzania systemami ciepłowniczymi.
Dzięki posiadanym kanałom komunikacyjnym z organami państwowymi, samorządowymi i społecznymi Izba prowadzi też działalność lobbingową. W realizację planów i programów działania zaangażowane są różne podmioty: członkowie Izby, jej Rada i Zarząd, pracownicy Izby, eksperci, instytucje naukowe, firmy doradcze, firmy świadczące usługi promocyjne i inne instytucje. Izba sprawuje rolę zarządczą w organizacji współdziałania tych podmiotów na rzecz rozwoju ciepłownictwa
w Polsce.


LAUREACI MINIONYCH EDYCJI


Promotor Czystej Energii (2019)

firma GAMA-PV Sp. z o.o.

kategoria "Inwestycja"

Urząd Miasta Gdynia

Promotor Czystej Energii (2020)

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

kategoria "Kampania edukacyjno

-informacyjna"

Promotor Czystej Energii (2019)

Ludomir Duda

kategoria "Osobowość"

Promotor Czystej Energii (2019)

Promotor Czystej Energii (2018)

MPO Kraków

katagoria "Czyste powietrze"

Andrzej Dziuba

katagoria "Osobowość"

Promotor Czystej Energii (2018)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

katagoria "Inwestycja"

Promotor Czystej Energii (2017)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

katagoria "Kampania edukacyjno

-informacyjna"

Promotor Czystej Energii (2017)


Tobiasz Adamszewski

kategoria "Osobowość"

Promotor Czystej Energii (2017)

Marcin Popkiewicz

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2016)

Waldemar Pawlak

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2015)

Grzegorz Wiśniewski

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2014)

dr. inż. Michał Ćwil

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2013)

dr. inż. Stanisław Pietruszko

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2012)

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2011)

prof. dr hab. Andrzej Chochowski

Jarosław Mroczek

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć

„Energie Cités”

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2010)

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2009)

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2008)

prof. dr inż. Dorota Chwieduk

dr inż. Edmund Wach

Zbigniew Kamieński

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2007)

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2006)

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2005)

prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2004)

Promotor Czystej Energii (2021)

Kategoria "Osobowość": Andrzej Czernecki, Maria Lignar

Kategoria "Kampania edukacyjno-informacyjna": Ruch „Więcej niż energia”

Kategoria "Inwestycje": Gmina Jarocin

Kategoria "Inwestycje": Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”

Kategoria "Kampania edukacyjno-informacyjna": Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława

Kategoria "Osobowość": Jacek Dach

Promotor Czystej Energii (2022)

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

GALERIA ZDJĘĆ

Małgorzata Masłowska-Bandosz

tel. +48 784 001 823

e-mail: m.maslowska@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

KONTAKT

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807