HISTORIA KONKURSU

Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 2004 roku. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem była redakcja czasopisma "Czysta Energia" i początkowo nosiło nazwę "Promotor Energetyki Odnawialnej", było odpowiedzią na potrzebę uhonorowania osób lub instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali ogólnokrajowej, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, poprawiających stan środowiska w Polsce, oraz rozpowszechniają i wspierają takie przedsięwzięcia.

W związku ze zmianami zachodzącymi w sektorze OZE, co wiązało się także z przekształceniem czasopisma "Czysta Energia" w czasopismo "Energia i Recykling", a także ze względu na potrzebę rozszerzenia zakresu tematycznego inicjatywy, w 2017 roku nazwa konkursu została zmieniona na "Promotor Czystej Energii". Tym samym Konkurs stał się dostępny dla większego grona odbiorców. W obecnej formule Konkursu nagradzane są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz szeroko rozumiane inicjatywy związane z ochroną klimatu oraz powietrza, a także kampanie edukacyjne i inwestycje prowadzone w tym zakresie.

O KONKURSIE


Celem konkursu Promotor Czystej Energii jest uhonorowanie osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także jednostek prowadzących działania edukacyjne lub inwestycyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Konkurs promuje i wspiera osoby, których działania wywarły wyraźny pozytywny wpływ na rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii w Polsce, a także działania edukacyjne i inwestycje, wyróżniające się innowacyjnością, atrakcyjnością, zastosowaniem nietypowych rozwiązań, osiągających najwyższe efekty ekologiczne w tematyce szeroko rozumianej czystej energii.REGULAMIN


OSOBOWOŚĆ – nagradzane są osoby działające na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na ochronę powietrza w skali ogólnokrajowej, osoby, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rozpowszechniają i wspierają takie przedsięwzięcia.


KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA – nagradzane są działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu ochronę i poprawę jakości powietrza, efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, oraz zastosowanie przyjaznych dla środowiska form transportu.


INWESTYCJA – nagradzane są najlepsze inwestycje w zakresie szeroko rozumianej ochrony powietrza. Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje całkowicie zakończone (oddane do użytku) do końca roku 2020 lub te, w których zakończony został do końca roku 2020 etap inwestycji wyraźnie określony w dokumentacji realizacji inwestycji.


KATEGORIE

FORMULARZ OSOBOWOŚĆ
FORMULARZ KAMPANIA
FORMULARZ INWESTYCJA

TEMATYKA EDYCJI: CZYSTE POWIETRZE

Wybierz...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 15 WRZEŚNIA 2021 R.

ORGANIZATOR:


URZĄD MIASTA GDYNIA

Gdynia od wielu lat podejmuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego, które mają za zadanie wsparcie i upowszechnienie świadomości energetycznej i ekologicznej mieszkańców miasta, jednocześnie stając się wzorem do naśladowania dla innych samorządów. Realizowane w Gdyni przedsięwzięcia swym zasięgiem obejmują szerokie grono odbiorców, a organizowane wydarzenia często wykraczają poza teren gminy.Gdynia od 20 lat wspiera mieszkańców poprzez dotacje na zmianę źródła ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. wypłacono mieszkańcom łącznie ok. 590 tys. zł w ramach 154 zawartych umów. Dzięki „Porozumieniu na rzecz Partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju” z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na terenie miasta realizowane są zadania zmierzające do ograniczenia zużycia energii, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, a także zapewnienia mieszkańcom dostępu do niskoemisyjnych, tańszych w eksploatacji oraz przyjaznych dla środowiska źródeł energii. W Gdyni nie zapomina się także o edukacji ekologicznej. Prowadzony przez miasto „Program edukacyjny na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej,
a także gospodarki cyrkulacyjnej na lata 2016-2020” zawiera dziesięć działań z zakresu edukacji ekologicznej. Na uwagę zasługuje również realizowany przez Gdynię projekt „Strażnicy energii”, którego celem jest uzyskanie oszczędności energii elektrycznej i cieplnej wskutek prawidłowego postępowania użytkowników.


LAUREAT 2020

LAUREACI MINIONYCH EDYCJI


Promotor Czystej Energii (2019)

firma GAMA-PV Sp. z o.o.

kategoria "Inwestycja"

Urząd Miasta Gdynia

Promotor Czystej Energii (2020)

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

kategoria "Kampania edukacyjno

-informacyjna"

Promotor Czystej Energii (2019)

Ludomir Duda

kategoria "Osobowość"

Promotor Czystej Energii (2019)

Promotor Czystej Energii (2018)

MPO Kraków

katagoria "Czyste powietrze"

Andrzej Dziuba

katagoria "Osobowość"

Promotor Czystej Energii (2018)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

katagoria "Inwestycja"

Promotor Czystej Energii (2017)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

katagoria "Kampania edukacyjno

-informacyjna"

Promotor Czystej Energii (2017)


Tobiasz Adamszewski

kategoria "Osobowość"

Promotor Czystej Energii (2017)

Marcin Popkiewicz

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2016)

Waldemar Pawlak

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2015)

Grzegorz Wiśniewski

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2014)

dr. inż. Michał Ćwil

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2013)

dr. inż. Stanisław Pietruszko

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2012)

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2011)

prof. dr hab. Andrzej Chochowski

Jarosław Mroczek

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć

„Energie Cités”

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2010)

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2009)

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2008)

prof. dr inż. Dorota Chwieduk

dr inż. Edmund Wach

Zbigniew Kamieński

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2007)

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2006)

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2005)

prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Promotor Energetyki

Odnawialnej (2004)

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

GALERIA ZDJĘĆ

Małgorzata Masłowska-Bandosz

tel. +48 784 001 823

e-mail: m.maslowska@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

KONTAKT

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807